Y.Ulusoy Bulv. 88 Sk. M.Azizoğlu Apt. No:1/8 ANTALYA T: +90 242 243 71 04 F: +90 242 243 77 65